Wordt deze Email niet goed weergegeven? Klik hier om deze in je browser te bekijken.  
 

Nieuwsbrief Piushof Panningen

september 2018

PIUSHOF PANNINGEN

Wonen in Piushof biedt de mogelijkheid om deze nieuwe buurt vanaf het begin samen vorm te geven. Wanneer voelt u zich betrokken bij uw buurt of buren? Wat maakt dat u ergens prettig woont? Tijdens de bijeenkomst op donderdag 6 september hebben we daar met elkaar over gesproken. In deze nieuwsbrief een terug- en vooruitblik voor de nieuwbouw aan Piushof in Panningen.

 Wat een opkomst!

Ongeveer 130 geïnteresseerden waren op donderdag 6 september in het Huis van de Gemeente aanwezig om met ons en met elkaar in gesprek te gaan over het wonen aan Piushof.

In het begin van de avond merkten we, dat niet iedereen hetzelfde beeld had over de invulling van deze avond. Het was soms even wennen om als geïnteresseerde inspraak te hebben in het project. “Ik had al wel wat meer informatie verwacht over de huizen en wat ik moet doen om er te kunnen gaan wonen ” was dan ook een opmerking uit de zaal.

Begrijpelijk, maar juist in dit project vinden we het belangrijk dat u, als misschien wel toekomstige bewoner, meedenkt over hoe Piushof eruit gaat zien. En nog belangrijker…hoe we er als buren met elkaar gaan “samen wonen”. Dit was dan ook het thema van de avond.

Meepraten en ideeën uitwisselen

Tijdens het kennis maken in de zaal kwamen er al goede gesprekken op gang. Vervolgens zijn er in groepen van zo’n 10 personen leuke gesprekken gevoerd over verschillende onderwerpen. Het was mooi om te zien dat er met enthousiasme met elkaar gesproken werd over het ‘Samen Wonen’ en werden ideeën over dit thema uitgewisseld. ‘Ik vind het goed om met elkaar op tijd over deze thema’s na te denken’ en ‘Het is toch vanzelfsprekend om een helpende hand uit te steken naar mijn buren’. Of meer concreet ‘De bankjes zoals bij de Laathofweg, dat zou ook in Piushof een mooie ontmoetingsplaats kunnen zijn’.  

 

Bijzonder waardevolle gesprekken zijn gevoerd. We gaan de komende weken aan de slag met jullie opmerkingen en ideeën die we op deze avond hebben meegekregen. Zodra de nieuwe bewoners van Piushof bekend zijn zullen we alle ideeën en opmerkingen samen met hen gaan uitwerken.

Type woningen

Op dit moment ligt er een plan voor 46 levensloopbestendige woningen, acht 2-onder1-kapwoningen en 8 bouwkavels. De woningen worden verhuurd door Wonen Limburg; de bouwkavels zijn via de gemeente te koop.

Prijzen

De huurprijs voor de 46 levensloopbestendige woningen gaat € 710,68 excl. servicekosten (€ 5,10) en EPV vergoeding bedragen. Voor deze huizen kan huurtoeslag worden aangevraagd. De 2-onder-1 kap woningen zullen maximaal € 900,- excl. servicekosten (€ 5,10) en EPV vergoeding bedragen.

Voor de kavels geldt het grondprijsbeleid van de Gemeente Peel & Maas; dit is € 220,- excl. BTW (prijspeil 2018) per m2.

Hoe komt u in aanmerking voor een huurwoning?

We hopen de 71 huidige woningen in 2018 nog te slopen. Vervolgens gaan we snel aan de slag met de ontwikkeling van de nieuwe woningen. Dat betekent dat we ook binnenkort gaan starten met het werven van de nieuwe bewoners. Belangrijk is dat u, indien u in aanmerking wil komen voor een huurwoning, ingeschreven staat als woningzoekende bij www.thuisinlimburg.nl.

Wilt u op de hoogte blijven, meldt u zich dan aan als geïnteresseerde op de nieuwbouwproject pagina op www.wonenlimburg.nl. U ontvangt dan bericht zodra de woningen geadverteerd zullen worden via Thuis in Limburg.

Vragen?

Indien u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen via ons

e-mail adres piushof@wonenlimburg.nl. Uiteraard kunt u ons ook bellen via 088 – 385 0800.  

 

Heeft u interesse in een koopkavel? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Peel & Maas via 077-3066666 of mail naar charon.hillen@peelenmaas.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marleen van Ulft                                            Ton van den Kerkhof 

Wonen Limburg                                            Gemeente Peel & Maas

Adres
Postbus 1254

6040 KG Roermond

Telefoon
088 - 385 0850

E-mail
piushof@wonenlimburg.nl

 
 
Wilt u deze mail niet meer ontvangen klik dan hier om u af te melden.